Pozvánka na slavnostní vysvěcení znovuobnovené kaple u České Kubice

13.06.2016 16:34

Pozvánka na slavnostní vysvěcení znovuobnovené kaple u České Kubice

Okrašlovací a sportovní sdružení Český les v posledních letech obnovilo několik kaplí a památník v okolí Capartic. Konkrétně sdružení v roce 2008 znovuvystavilo kapli v Caparticích, která byla zbořena v 50. letech, v době kdy v pohraničí probíhala řada demolic domů ale i církevních památek. Společně s kaplí se podařilo obnovit i tradici poutí, letos proběhla již devátá. V roce 2013 byla dostavěna kaple sv. Vojtěcha na Výhledech. Původní dřevěná kaple zanikla v 70. letech. V dubnu tohoto roku na místě proběhla třetí pouť.

25. června 2016 ve 13 hodin bude slavnostně vysvěcena další kaplička, která v průběhu let v pohraničí Českého lesa zanikla. Obnovy se znovu ujal pan Oldřich Kovařík z Okrašlovacího a sportovního sdružení Český les. Kaple u České Kubice bude vysvěcena po sv. Petrovi, původní vysvěcení se bohužel nepodařilo dohledat. Budeme moc rádi, když naši činnost podpoříte a přijdete se na kapli v sobotu 25.6. podívat.

Letošní rok sdružení již uskutečnilo 3 akce (komentovanou procházku po Caparticku, pouť na Výhledech a v Caparticích). 16.7. se dále plánuje slavnostní odhalení obnoveného křížku na Jindřichově Hoře a 15.10. další komentovaná procházka „Po kamenech a křížcích Českého lesa.“ Kromě obnovy památek a realizací kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, sdružení také sepisuje historii Caparticka (Capartice, Jindřichova Hora, Lísková a okolí). Velmi bychom ocenili jakékoliv informace, vzpomínky či obrázky z uvedených lokalit a blízkých oblastí. Každá věta je pro nás darem. Protože se plánuje vystavit památník obětem druhé světové války u Capartic, hledáme pamětníky, kteří by si vzpomněli, kdo v uvedených místech zahynul.

Pravidelné informace o akcích, fotografie najdete také na facebooku. Nebo se prostřednictvím emailové schránky můžete registrovat a následně od nás získávat informace o akcích sdružení.