Capartice

Zajímá nás historie této obce. Snažíme se aktivně v Caparticích působit. Každý rok zde pořádáme obnovené poutě a to přímo v Caparticích a na Výhledech. Obnovili jsme zde dvě kaple, pomník. Pravidelně pořádáme komentované procházky pro veřejnost. V zimě se v okolí Čerchova staráme o lyžařské tratě. Aktuálně plánujeme vydání malé publikace, uvítáme všechny zájemce, kteří by do ní chtěli přispět svou vzpomínkou, myšlenkou, obrázkem...

Capartice
 

Capartice se mohou pochlubit poměrně zajímavou historií, která se začíná psát kolem roku 1705. Víska byla založena Janem Filipem Stadionem z Koutsko-Trhanovského panství a měla zajišťovat palivové dřevo a dřevěné uhlí pro stadionské hamry, hutě a sklárny. Obec byla pojmenována podle sv. Jana Nepomuckého. Význam sv. Jana Nepomuckého v té době rostl, protože v období založení obce probíhalo jeho svatořečení. Navíc jméno Jan se shodovalo se zakladatelem Janem Filipem Stadionem. Původní název obce Nepomuk se ale příliš neujal. Brzo jej vytlačilo pojmenování Capartice, které používali sedláci z Chodska pro chudobu zdejších obyvatel tzv. capartů nebo-li pasekářů. Označení capart se dříve používalo pro rozedraný šat, ale také vše chatrné a později i pro drobná políčka a pozemky.

Podobně popisuje založení vesničky kronika české menšinové školy v Caparticích:

„V temných lesích na úbočí hory Čerchov, který vážně vévodí „smavému“chodskému kraji, skrývá se několik malých vesniček, které založeny byly v době, kdy kvetlo panství Trhanov-Kouty za Lamingera z Albenreuthn, jedna z těch vesniček jsou Capartice, kde jest dnes sídlo státní menšinové školy, vznikla asi v letech 1665, kdy řečený majitel Trhanova povolal asi 14 rodin z Horní Falce a jim zde vykázal pozemky v lesích, aby si je vykáceli a na místě vystavěli domky a zdělali je na pole. Jelikož každý dostal capart půdy, jak říkali v dolejších chodských vesnicích, dostala vesnice název Capartice.“

Víska se v průběhu let postupně rozvíjela, kromě těžby a zpracování dřeva pro ni byla také důležitá historická poštovní stezka, která vedla kolem. To bylo důvodem, proč kromě dvou mysliven, na území vesnice stály také dva hostince. V obci byla v minulosti také postavena kaplička, pila na parní pohon, kde se vyráběly především šindele, česká a německá škola, chudobinec. V osadě bydlelo převážně německé obyvatelstvo. Přesto se pro několik českých rodin postavila česká menšinová škola a o několik let později také domky pro české menšináře, kteří tak měli podpořit Češství v pohraničí a zajistit dostatek dětí v české škole. Během 2. světové války byla v Caparticích zřízena státní hranice a víska se tak ocitla na území Německé říše. Ve svém největším rozkvětu v obci stálo 40 domů. Po válce byla většina obyvatel kvůli svému německému původu odsunuta a osada stejně jako jiné v pohraničí bojovala o své přežití. Naštěstí byla dost daleko od hranice, proto nebyla zbořena při budování železné opony. Dosídlení obce se ale příliš nepodařilo, a tak i tady postupně došlo k demolici většiny budov (včetně kaple). Až v 70. letech zde v původní části vesnice proběhla výstavba nových rekreačních objektů, které tady stojí dodnes.

https://www.facebook.com/capartice

Stále hledáme pamětníky, potomky rodáků, vojáky, fořty, všechny, kteří se s námi rádi podělí o své vzpomínky ohledně Capartic, Výhledů a okolí. 603811705