Okruh Čerchov

07.03.2011 12:03

Původní zpráva pro návrh přístupu na Čerchovský okruh pro běžkaře

Český les je členitá vrchovina nalézající se v jihozápadních Čechách, při státní hranici s Německem (Bavorsko). Nejvyšším vrcholem je Čerchov (1042 m n. m.).
Pohoří se táhne od Chebské pánve na severozápadě až po Všerubskou vrchovinu, která odděluje Český les od Šumavy na jihovýchodě. Délka pohoří je 80 km s největší šířkou asi 15 km. Pro Český les jsou typické ploché hřbety a široká mělká údolí s občasně vystupujícími suky a strukturními hřbety s tvary zvětrávání a odnosu. Český les je tvořen převážně rulami, méně se vyskytují granity. Východní svahy jsou z důvodu výskytu zlomových linií příkřejší. Nadmořská výška jednotlivých vrchů se pohybuje od 600 do 1042 m. Krajina Českého lesa se svým rázem velmi podobá Šumavě (tvary povrchu, lesnatostí, řídkým osídlením), je však v průměru o 300-500 m nižší.
Na území Českého lesa byla v roce 2005 zřízena CHKO Český les, dále je zde několik menších chráněných území. Lesní porosty zaujímající většinu plochy jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami, původní jedlobučiny se dochovaly pouze výjimečně.
Čerchov, jako nejvyšší hora Českého lesa (1042 m n. m.), je významnou dominantou Domažlicka. Již roku 1894 byla na jeho vrcholu postavena dřevěná rozhledna a tři roky poté také chata. Roku 1905 byla dřevěná rozhledna zaměněna za 25m vysokou kamennou rozhlednu, tzv. Kurzovu věž. Po Druhé světové válce sloužil vrchol Čerchova vojenským účelům a vyrostlo zde množství vojenských objektů. Po roce 1990 lze opět vrchol Čerchova navštívit. Z vrcholu je nejen překrásný výhled do širokého okolí, ale v úpatí hory vedou turistické stezky, které jsou v zimě využívány běžkaři a v létě turisty jak pěšími, tak i cykloturisty. Na vrcholu je turistická rozhledna ,,Kurzova věž”, která je udržována Klubem českých turistů a v letním období je zpřístupněna.
Střediskem zimních sportů v místě Čerchova jsou CAPARTICE. Jsou východiskem pro běžecké trasy i pro sjezdovku SÁDEK. Na české straně zde začíná příhraniční lyžařská běžecká oblast ČERCHOV-GIBACHT, kde jsou všechny trasy značeny po 500 m kilometrovníky. S lyžařskými vleky na VOITHENBERGU, UNTERHÜTTE-ALTHÜTTE, SÁDKU a běžeckými tratěmi leží v krajině Českého a Bavorského lesa. Toto území s nadmořskou výškou od 600 do 1000 m patří k největší souvislé lesní oblasti Evropy, která je nazývána také jako ,,Zelená střecha Evropy”. Nejvýznamnějšími vrcholy na české straně 1042 m vysoký ČERCHOV (Přírodní park Český les) a 934 m vysoký GIBACHT (Přírodní park Oberer Bayerischer Wald).
Oblast Capartic a Čerchova je právě v zimě velice známou pro běžkaře. Je využívána jak ze strany Capartic, kde jsou vytvořeny běžkařské okruhy, tak i ze strany Čerchova. V úpatí hory jsou vytvořeny běžkařské dráhy s označovníky. Největší nedostatkem běžkařské dráhy okolo úpatí Čerchova je ale přístup a vzdálenost od běžkařských drah. Z důvodu nutnosti udržovat stále sjízdnou komunikaci k úpatí Čerchova, není možné zdolat za pomocí běžek vzdálenost  4 km k okruhu. Je potřeba tuto vzdálenost dojít pěšky tam i zpět. Navíc je tím i komplikována údržba tratě, a v současné době ji udržuje německá strana z městečka Furth im Wald.

Právě celého tohoto problému se jedná projekt našeho sdružení, kdy bychom chtěli zpřístupnit běžkařský okruh okolo úpatí Čerchova z parkoviště v Caparticích a to vytvořením možného nájezdu právě z tohoto parkoviště v Caparticích (Hájovny) kdy využitím současných lesních cest a dorovnáním současných lesních cest a výřezem několika stromů (odhadem 30m3 dřeva) a vyřezáním náletů, by byla vytvořena lesní cesta, kterou by bylo možné v zimě použít pro nájezd na lyžařské běžecké dráhy okolo Čerchova. Tato cesta by velice přispěla ke zpřístupnění lyžařského běžeckého okruhu pro širokou veřejnost a zároveň by ukázala více lidem krásy Českého Lesa v zimě.
Naše sdružení pro zimní sezónu 2006/2007 zakoupilo rolbu pro údržbu běžeckých tras. Pro zajištění průjezdu rolby a vytvoření dvou běžeckých stop bude nutné, v námi navržené cestě, provést výřez v lesním porostu, pro možnost získání pásu min 2,5 m pro dvě lyžařské stopy a průjezd rolby pro úpravu stop. Celou situaci bychom rádi konzultovali s majiteli Lesů České republiky a tímto je požádali o součinnost při realizaci tohoto projektu a součinnost pro řešení.
Chceme podotknout, že celý projekt přístupové komunikace jsme dopředu konzultovali se starosty obcí v přilehlých vesnicích Klenčí pod Čerchovem, Pec, Trhanov, Capartice, Česká Kubice, Postřekov, Chodov, a všichni nám přislíbili podporu. Celá situace je projednána i se správou CHKO Český Les a i ta celý projekt podporuje.

 

 

Informace o Čerchovském okruhu, spolu s návrhem trasy.

(PDF ke stažení)