Klenčí pod Čerchovem – obnova kapličky

08.03.2011 11:34

V roce 2012 má zájem sdružení ve spolupráci s Městysem Klenčí slavnostně vysvětit obnovenou kapličku zasvěcenou sv Vojtěchu.

Jedná se o obnovu kapličky, která se původně nacházela na p.č.-440. Jednalo se o celodřevěnou stavbu čtvercového půdorysu s doškovou střechou. V minulém století kaplička zanikla a zůstaly pouze základy. Dochovaly se fotografie o jejím vzhledu a zachovalé základy zachovaly informaci o jejích rozměrech.
Protože u kapličky se nachází vydatný vodný zdroj, který v současnosti slouží jako zdroj pitné vody pro Klenčí p.č. s vyhlášeným ochranným pásmem, bylo  nalezeno nové místo – prostor bývalé hájenky – v blízkosti Baarovy stezky.
Kaplička bude obnovena v původní velikosti a přiblíží se původnímu vzhledu, který se dochoval z původní fotodokumentace.

___________________________________________________________________

Investor:      Městys Klenčí
Projektant:   AW projektová kancelář
                     Hradská 79
                     344 01  Domažlice

___________________________________________________________________

(PDF - orientační situace)