Capartická pouť

16.05.2015 16:31

V sobotu 16. května se v Caparticích uskutečnil již 8. ročník obnovené poutě. Ve 13 hodin se v kapli sv. Jana Nepomuckého rozezněly zvony a tím byla tradiční akce zahájena. Bohoslužbu vedl klenečský farář Liborem Buček, který v průběhu mše vysvětil novou darovanou sošku, vzpomenul také na původní německé obyvatele a pohnutou historii osady. Během dalšího programu vystoupil dětský národopisný postřekovský soubor, který svým vystoupením potěšil všechny diváky. Následně pouť pokračovala v budově Sněhařů tzv. „Šebkovně“, kde si návštěvníci mohli pochutnat na chodských koláčích. Tam také probíhala prezentace fotografií předchozích ročníků poutě a vůbec poprvé bylo možné na speciálně připravených mapách shlédnout vývoj objektů v obci doplněných dobovými a současnými fotografiemi. Na prezentaci na podzim naváže komentovaná procházka, která zájemce provede historií Capartic, umožní porovnání současného a minulého vzhledu osady, upozorní na výrazné osobnosti, události a domy v lokalitě. O termínu akce budou zájemci informování prostřednictvím tisku a webu .