Okrašlovací a sportovní sdružení Český les

se snaží navázat na tradici starých okrašlovacích spolků. V rámci své činnosti se zaměřuje na oblast rozvoje sportu, turistiky, kultury a obnovu a ochranu krajiny a krajinných prvků. Zejména se soustřeďuje na úpravu lyžařských tratí čerchovského okruhu, obnovu a renovaci památek v Českém lese, úpravy turistického areálu Krásnohorská.

 

Nejbližší akce: 

Úprava lyžařských tratí čerchovského okruhu

Komentovaná procházka po kamenech a křížích na Lískové